Lokalizacja pojazdów GPS

System monitoringu ESOM oparty jest o najnowocześniejszą technologię GPS, która pracuje w oparciu o 24 satelity wojskowe NAVSAR rozmieszczone na sześciu orbitach kołowych oraz GPRS , gdzie w ramach sieci GSM dane przesyłane są w postaci pakietów. Użytkownicy mogą korzystać z powiązanych wzajemnie kanałów radiowych, liczba tych kanałów jest adaptowana dynamicznie w zależności od możliwości oraz indywidualnych potrzeb.

Urządzenia zainstalowane w pojazdach, śledząc satelity zbierają informacje o swoim położeniu oraz prędkości poruszania się pojazdu, które po przetworzeniu przez system komputerowy są transmitowane do centrum odbiorczego. Technologia ta pozwala na nieprzerwany monitoring pojazdu, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów transmisji danych.

System pozwala na zdalną obsługę urządzeń oraz przesyła informacje o stanie zainstalowanych czujników w pojeździe.

Podstawowe parametry kodera GPS GPRS:

koder_gps
  • współpraca z modemem Motorola G24
  • 6 wejść, 2 wyjścia
  • magistrala RS485 ( możliwość podłączenia do siedmiu    urządzeń )
  • dodatkowe wyjście NMEA
  • transmisja dwukierunkowa
  • transmisja położenia od 1 do 255 minut
  • dwa cykle transmisji ( silnik włączony/wyłączony )
  • testowanie sieci GPRS od 1 do 255 minut
  • osiem adresów IP dla różnych baz

baza_gprs

Wyposażenie stacji bazowej składa się z oprogramowania monitoringu ESOMWINSQL oraz map wektorowych EMAPA lub NAVIGO.


baza_gprs4

Program ESOMWINSQL odpowiedzialny jest za obróbkę danych, zestawienia zbiorcze komunikatów oraz obsługę opcji alarmowych. Dostarcza również dostęp do map wektorowych oraz zobrazowanie obiektów stałych, gdy dana stacja monitoringu prowadzi jednoczesny nadzór nad systemami alarmowymi oraz flotą pojazdów.

loga 2012 © esom.pl | created by raffine