Monitoring pożarowy

Urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych TTR-CP08G składające się z UTASU TRR-CP08GK i stacji odbiorczej TTR-CP08GS

Stacja TTR-CP08GS odbiera komunikaty wysyłane przez KODERY TTR-CP08GK lub inne STACJE TTR-CP08GS równolegle przy pomocy maksymalnie 3 łączy transmisyjnych:

  • radiowego (Świadectwo Dopuszczenia, Certyfikat)
  • telefonii publicznej. (Świadectwo Dopuszczenia, Certyfikat)
  • GPRS (Certyfikat)

Po odebraniu komunikatu, do nadawcy wysłane jest potwierdzenie tym samym łączem transmisyjnym. Stacja TTR-CP08GS może wysyłać wybrane komunikaty do innej STACJI TTR-CP08GS.

Odebrane komunikaty, STACJA TTR-CP08GS zapamiętuje w kolejce pamięci nieulotnej. Operator ma możliwość oglądania odebranych komunikatów na wyświetlaczu tekstowym LCD. Niektóre komunikaty mogą powodować powstanie stanu alarmu, włączenie sygnału dźwiękowego i wyświetlenie na panelu informacji o miejscu i przyczynie alarmu. Operator musi skasować alarm naciskając odpowiedni klawisz. W przypadku współpracy z komputerem, funkcję tą może przejąć oprogramowanie.

Stacja TTR-CP08GS może funkcjonować samodzielnie bez pomocy innych urządzeń jak np. komputer.

Możliwe jest podłączenie przez port RS232 komputera i drukarki. Wszystkie odebrane komunikaty KODERÓW TTR-CP08GK mogą być wtedy wysyłane do drukarki celem ich dokumentowania lub do komputera w celu dalszej obróbki.

loga 2012 © esom.pl | created by raffine