Monitoring radiowy

Protokół transmisji pozwala na pracę urządzeń w trybie off-line, zarówno z potwierdzeniem jak i bez niego. Jest to droga transmisji alarmowych niezależna od innych form przekazu. Koder odpowiedzialny jest za odebranie informacji i przekazanie jej do stacji bazowej, może on również stanowić retransmiter dla innych urządzeń, co powoduje zwiększenie zasięgu działania tekstu.

Mobilność systemu pozwala na możliwość adaptowania go w każdych warunkach terenowych i wielu wypadkach pozwala unikać dzierżawienia dachów pod dedykowane stacje retransmisyjne.

Na danym obszarze może pracować kilka identycznych sieci radiowych na tej samej częstotliwości, odseparowanych jedynie logicznym numerem sieci.

Koder radiowy CP08D

baza_ttr
  • transmisja radiowa 1200 bit/s (off-line bez potwierdzenia)
  • 8 wejść dwustanowych
  • stan zasilania podstawowego i rezerwowego

Koder radiowy TTR-CP08:

koder_cp08d koder ttr
  • transmisja radiowa 1200 bit/s (off-line z potwierdzeniem)
  • 8 wejść dwustanowych
  • funkcja retransmitera
  • stan zasilania podstawowego i rezerwowego

loga 2012 © esom.pl | created by raffine